Rejestracja: kom. 691 833 133 | 691 833 122 | 691 833 022 | tel. +61 62 33 559| Pn-Pt: 8:00-20:00 So: 8:00-15:00

Poradnia Neurologii dziecięcej

Neurolog dziecięcy to specjalista zajmujący się chorobami i zaburzeniami w obrębie układu nerwowego u dzieci i młodzieży.

W zakresie jego kompetencji leżą różne choroby i zaburzenia, takie jak:

• migreny i bóle głowy

• padaczka i inne zaburzenia napadowe niepadaczkowe

• omdlenia i powtarzające się utraty przytomności

• zaburzenia mowy

• zaburzenia czynności ruchowych, obniżone napięcie mięśniowe

• problemy z koordynacją ruchową i zaburzenia równowagi

• ruchy mimowolne, tiki, zespół Tourette’a

• mózgowe porażenie dziecięce

• choroby nerwowo-mięśniowe np. miopatie, miastenia, dystrofie mięśniowe, neuropatie, zaburzenia czucia

• choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego np. stwardnienie rozsiane

• zaburzenia snu

• problemy z koncentracją i pamięcią, trudności w nauce”