Rejestracja: kom. 691 833 133 | 691 833 122 | 691 833 022 | tel. +61 62 33 559| Pn-Pt: 8:00-20:00 So: 8:00-15:00

Poradnia Medycyny Rodzinnej

lek.med. Wojciech Wieczorek

Godziny przyjęć:
środa od 17:00

Zakres usług:
-porady pediatryczne dzieci zdrowych;
-leczenie chorób wieku dziecięcego;
-porady internistyczne populacji dorosłych.
Obejmujące porady pediatryczne oraz internistyczne 
Zajmujemy się opieką nad całą populacja pacjentów, od noworodka po osoby w wieku podeszłym. Usługi nasze obejmują porady i badania lekarskie ukierunkowane na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę i leczenie schorzeń. Zasadniczym celem medycyny rodzinnej jest interdyscyplinarne podejście do pacjenta. To lekarz rodzinny jest pierwszym ogniwem w diagnostyce i leczeniu chorób. Z tego względu czasem określany jest jako lekarz pierwszego kontaktu. To on decyduje o sposobach leczenia pacjenta samodzielnie lub jeśli wymaga tego sytuacja kieruje chorego na leczenie do poradni specjalistycznych lub hospitalizacje.